Horizon Scanning

Τεχνολογική περιοχή: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Greece 844269 1280

Κατοχύρωση των πράσινων πιστοποιήσεων

Ερευνώντας τις καινοτόμες πρακτικές που υιοθετούν τα ξενοδοχεία, κάποιος θα πέσει πάνω σε πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την οικολογική στάση των επιχειρήσεων αυτών. Ωστόσο, το ερώτημα που γεννάται στους πελάτες είναι κατά πόσο αυτοί οι ισχυρισμοί εμπεριέχουν έναν ‘’πράσινο’’ χαρακτήρα.

Η άνοδος, λοιπόν, των πιστοποιήσεων όπως η B-Corp, η LEED, η EUEcolabel κ.α , έχει ως στόχο να καταδείξει τη βιώσιμη απόδοση των ξενοδοχείων με κύριο κριτήριο αξιολόγησης τον σεβασμό προς το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, οι πιστοποιήσεις πληροφορούν τους πελάτες ότι η εταιρία ακολουθεί σωστές κατευθυντήριες, τις ωθεί στη βελτίωση και παράλληλα τις καθιστά υπόλογες σε κριτικές για τυχόν παραβλέψεις. Ο αντίλογος όμως εστιάζει στο ότι - όπως και οι πρακτικές αντιστάθμισης -  οι πιστοποιήσεις δεν καθίστανται υποχρεωτικές. Επιπλέον, η πληθώρα εταιριών που παρέχουν πιστοποιήσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, διαφέρουν ως προς την εμβέλεια, τα κριτήρια αξιολόγησης και τη μεθοδολογία που υιοθετούν γεγονός που εγείρει αμφιβολίες ως προς την αντικειμενικότητα των μετρήσεων.

Φαίνεται πάντως πως οι πιστοποιήσεις έχουν κάνει την εμφάνισή και στη βιομηχανία ταξιδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η IntrepidTravel, μια εταιρία με έδρα τη Μελβούρνη που διοργανώνει ταξίδια αναψυχής και ήδη έχει εντάξει την πιστοποίηση για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις πρακτικές της. Σκοπός είναι οι ταξιδιώτες να είναι ενήμεροι για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ταξιδιών που επιλέγουν ενώ η εταιρία προβάλει μια εικόνα υπευθυνότητας, αντιλαμβανόμενη την επίδραση που έχουν οι δραστηριότητες της στο περιβάλλον. Μάλιστα δε λείπουν και οι φωνές που προτρέπουν τη βιομηχανία ταξιδιών να καταστήσει την πιστοποίηση αυτή μια πάγια πρακτική.

Μια αυστηρότερη νομοθεσία ως αντιστάθμισμα στο περιβαλλοντικό «πλυντήριο»
Παρόλο που η ενημέρωση μπορεί να έχει επίδραση στη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, αυτό δε θα πρέπει να θεωρείται η λύση στο πρόβλημα. Η απουσία πολιτικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων με βάση τη βιωσιμότητα, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τομέα φιλοξενίας. Ωστόσο, τελευταία διαφαίνεται μια θετική αλλαγή με την εισαγωγή αυστηρότερων κανονισμών ως προς τις υποχρεώσεις γύρω από τους ESG (δείκτες Περιβαλλοντικοί - Environmental, Κοινωνικοί – Social και Διακυβέρνησης – Governance) με πρόσφατη εξέλιξη σε επίπεδο Ε.Ε να είναι ο νόμος που απαγορεύει τις παραπλανητικές  - περί της προστασίας του περιβάλλοντος - ετικέτες προϊόντων.
Έτσι, αν και υπάρχει πρόοδος στις δράσεις του τομέα φιλοξενίας που στοχεύουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, είναι φανερό πως οι προβλέψεις για ξενοδοχεία που στην πράξη δε θα εκπέμπουν ρύπους CO2, απέχουν πολύ από το να γίνουν πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, η σύμπραξη ξενοδοχειακών ομίλων με κυβερνήσεις και φορείς του τουρισμού που θα αποφέρει καινοτόμες ιδέες και το συνεχές κάλεσμα των ταξιδιωτών για βελτίωση των standards εκ μέρους των ξενοδοχείων, σε  θα μπορούσαν να πάνε τον κλάδο της φιλοξενίας σε νέο επίπεδο.

Πηγή: https://roadbook.com/travel/hotel-industry-greenwashing-sustainability
Πηγή εικόνας: JustinW/Pixabay

Βαθμολογήστε την Τάση

(Πρέπει να βαθμολογήσετε και τις δύο παραμέτρους.)

Πόσο πιθανό είναι να συμβεί;

Πόση επίδραση στην περιοχή ενδιαφέροντος έχει;

Βαθμολογία κοινού μέχρι σήμερα

Βαθμολογία τάσης με βάση το πόσο πιθανό είναι να συμβεί

Βαθμολογία τάσης με βάση την επίδρασή της